Съдружници

photo_alexandrova.jpg

Ани Александрова

Старши Партньор

Адвокат Ани Александрова е завършила Нов Български Университет, специалност "Право", квалификационна степен магистър. В периода 2006 – 2007 г. е работила като главен юрисконсулт в строително – инвестиционно дружество "Аспекти". От началото на 2008 г. е член на Софийска Адвокатска колегия. Отлично владее испански и английски език.

photo_popov.jpg

Филип Попов

Партньор

Адвокат Филип Попов е завършил Софийски Университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право", квалификационна степен магистър. От 2009г. е член на Софийска адвокатска колегия. С богат опит в областта на процесуалното представителство, облигационно, вещно и търговско право. Отлично владее английски език.

photo_naydenov.jpg

Георги Найденов

Партньор – Бизнес Развитие

Георги Найденов има магистърска степен от Стопанска академия "Д. А. Ценов", специалност "Международни икономически отношения". В периода 2004 – 2008г. е натрупал голям административен и икономически опит в институции и организации като – Министерство на финансите, Посолство на Държавата Израел, Аурубис България АД (Кумерио Мед) и др. Отлично владее английски и руски език.

visual_8.jpg